Id kategorii - 35
Itemid - 277
view - article
id - 307
referer -
uri - /wszystko-o-otyoci-38/nie-aktywno
boś

ZOBACZ

Programy
i kampanie Fundacji

WSZYSTKIE TREŚCI NA PORTALU POWSTAJĄ WE WSPÓŁPRACY Z WIODĄCYMI OŚRODKAMI NAUKOWO-BADAWCZYMI

pointer_zobaczZdrowo jem, więcej wiem!
projekt edukacyjny

pointer_zobaczPostaw na słońce
konkurs badawczy

pointer zobaczTradycyjny sad
konkurs grantowy

pointer zobaczFilmeko
konkurs filmowy

pointer zobaczAkademia Fundacji BOŚ
konkurs grantowy

Więcej…

Aktualna kampania

PG baner strona APZ

Piramida zdrowego
żywienia

Zobacz co kryje się pod każdym
piętrem piramidy

boś

Postaw na Słońce

PNS 7 logo

Proszę zarejestrować się w serwisie przed zapiseaniem się na listę wysyłkową.
No account yet? Register

Nie-aktywnośćnie-aktywnosc-nadwaga-otylosc-ruch

 

Anna Kłosińska
fizjolog żywienia

 

U dzieci i nastolatków narasta zjawisko bierności. Zamiast biegać, pływać, jeździć na rowerze, spędzają godziny przed telewizorem i monitorem komputera z chipsami i napojami typu cola. A stąd już prosta droga do pogarszania się kondycji fizycznej, psychicznej i chorób metabolicznych.

 

Aktywność dzieci i młodzieży w Polsce jest niepokojąco niska. Zaledwie co trzecie dziecko w wieku szkolnym uprawia sport rekreacyjny co najmniej raz w tygodniu przez godzinę. Nie ulega wątpliwości, że ruch jest jednym z najważniejszych czynników wpływających na prawidłowy rozwój fizyczny i psychiczny dzieci i młodzieży, a zbyt mała aktywność jest uznanym czynnikiem wielu chorób metabolicznych otyłości, chorób sercowo-naczyniowych, cukrzycy typu II, osteoporozy i in. Tymczasem dzieci poświęcają zbyt mało czasu na różne formy aktywności ruchowej. O wadze problemu świadczą między innymi badania przeprowadzone przez Główny Urząd Statystyczny i Akademię Wychowania Fizycznego w Warszawie.

Szklana pogoda?

Większość dzieci spędza czas wolny biernie. Z badań AWF-u wynika, że problem dotyczy od 62 do 72% dzieci w Warszawie i od 62 do 67% dzieci w różnych środowiskach, bez względu na stopień urbanizacji. Natomiast na podstawie badań GUS-u stwierdzono, że spędzanie czasu przez dzieci przed telewizorem lub monitorem wzrosło od ok. 2 godz. dziennie w 1996 r. do 2,5 godz. dziennie w 2004 roku. Już 2-letnie dzieci spędzają w ten sposób średnio 1,6 godz. dziennie, a 5-letnie aż 2,8 godziny! Natomiast około 12% dzieci spędza przed telewizorem i komputerem aż 4 godz. dziennie. Nic więc dziwnego, że średnia aktywność w ciągu dnia (bieganie, jazda na rowerze, rolkach, gry ruchowe itp., a w tym zajęcia wychowania fizycznego) wynosi 15 min u dziewcząt i 45 min u chłopców, wobec 1 godziny jako zalecanego czas na dzienną aktywność.

Nie-sprawność

Przeprowadzane co 10 lat badania sprawności fizycznej dzieci i młodzieży za pomocą testów: Europejskiego Testu Sprawności Fizycznej (EUROFIT) i/lub Międzynarodowego Testu Sprawności Fizycznej (ocena szybkości, wytrzymałości, gibkości, równowagi itd.) ujawniły negatywne zmiany w kondycji młodych Polaków. Objawia się to obniżeniem poziomu większości testów sprawności i wydolności fizycznej średnio o 10% (z 22 do 12%). Tendencję tę zaobserwowano w większości krajów europejskich.

Ucieczka z WF-u

Z badań przeprowadzonych w 2006 r. przez AWF na losowo wybranej próbie młodzieży w wieku 11-15 lat z Warszawy wynika, że 3% chłopców i 4% dziewcząt było całkowicie zwolnionych z lekcji wychowania fizycznego. Zatem koniecznym działaniem jest zwiększenie motywacji młodzieży do uczestniczenia w tych zajęciach, jak również podjęcie prac nad dostosowaniem metod i form pracy do możliwości wszystkich uczniów oraz zmniejszeniem liczby zwolnień z zajęć wystawianych przez rodziców i lekarzy. Należy też położyć nacisk na przyzwyczajanie dzieci i młodzieży do różnych form systematycznej aktywności ruchowej już od najmłodszych lat, bowiem badania GUS-u wyraźnie wskazują, że zaangażowanie młodzieży w zorganizowane zajęcia sportowe jest tym większe, im młodszy wiek. (przeczytaj też: Wychowanie fizyczne - ważna lekcja)

Szkoła a ruch

Ważnym aspektem jest również zapewnienie dzieciom warunków do rozwoju aktywności fizycznej i odpowiedniej ilości czasu. Tymczasem liczba szkół posiadających salę gimnastyczną czy boisko jest niezadowalająca. Boisko posiada 46,6% szkól podstawowych i 59,9% gimnazjów, natomiast sale gimnastyczne, odpowiednio 82,3% i 60,4%. Pozytywnym krokiem było zwiększenie liczby godzin wychowania fizycznego do 5 tygodniowo. Niestety zmniejszono je obecnie do 2 godz. tygodniowo (plus 2 godz. fakultatywne), podczas gdy autorzy The European Youth Heath Study proponują zwiększenie codziennej aktywności fizycznej do 90 min, czyli o 30 min w stosunku do międzynarodowych zaleceń.

Kalkulator zdrowia dziecka

Kalkulator zdrowia dziecka

Diety w rytmie fit
Higieniczna Kuchnia - W Polsce wciąż wolimy jadać w domu niż na mieście. Być może dlatego, że wyjście do restauracji traktujemy jako coś specjalnego i rezerwujemy na szczególne okazje. A może dlatego, że boimy się żywności niewiadomego pochodzenia i zatruć pokarmowych? Jednak musimy zdawać sobie sprawę, że większe niebezpieczeństwo zatrucia czyha na nas we własnej kuchni!